URB ONLINE
Tulva
Videoteos / Video work

Teos sisältää kovia ääniä ja välkkyviä valoja. / The video contains some loud music and blinking lights.

 

Teos tarkastelee digitaalisuuden eri ulottuvuuksia. Onko netin käyttäjä vain vastaanottaja, jota hallitsee suuri bittiavaruus vai voimmeko itse hallita nykyajan datan kertymistä ja omaa ajatteluamme? Asetelma myös pohtii sitä, miten netin eri mahdollisuudet vaikuttavat omaan identiteettiin. 

Kaksi henkilöä (Ainu Kyrönseppä ja Johan Högsten) kuvailevat virtuaalitodellisuuden voimaa tanssi-, video- ja valotaiteen kautta. Edessä on teknologian kirjo. Nykyään voi unohtaa pysähtyä. Tämä visuaalinen kokonaisuus auttaa peilaamaan elämää nopeasti kehittyvässä maailmassa.

Tekijät

Ainu Kyrönseppä ja Johan Högsten ovat taiteilijaduetto, joka työskentelee pääosin tanssin parissa, mutta kiinnostus muihinkin taiteenaloihin herää luodessa uusia elämyksiä. Opiskelimme samassa lukiossa muutama vuosi sitten ja olemme monesti siitä lähtien yhdistäneet voimamme eri projekteissa.

This particular piece observes the various dimensions of digitalization. Is the user of internet only a receiver, that is being dominated by the internet infrastructure, or are we in fact in control of our individual thoughts and decision making in today’s obsessive use of online data? The piece investigates the ways in which internet enables different capacities to shape and influence identities.

Two performers (Ainu Kyronseppa & Johan Hogsten) portray the energy of virtual reality through dance-, video- and light art. Uncharted waters lies ahead of us with the magnitude of internet. We may unconsciously forget to stop from time to time.

The visual wholeness of this performance helps to reflect life in the entity of the fast developing world.

The artists

Ainu Kyronseppa and Johan Hogsten are a performative artistic duet that mainly thrive in dance, yet their interest in other fields of art comes present when seeking for new experiences. ”We studied in the same highschool some years ago and have eversince come together on occasion to unite our forces in different projects”.

Teostiedot / Credits:

Konsepti & esiintyminen / Concept & performance: Ainu Kyrönseppä, Johan Högsten
Valosuunnittelu / Light design: Liisa Kyrönseppä
Äänisuunnittelu / Sound design: Elias Salmenkallio
Puvustus, valokuvaus, taiteellinen assistentti / Costumes, photos, artistic assistant: Ansa Matikainen