SMS – Soft Message Service

Ke / Wed 13.6. 19:00 & to / Thu 14.6. 19:00
Kiasma-teatteri / Kiasma Theatre
Liput / Tickets: 15/12e
>>Osta lippu / Buy tickets

SMS –Soft Message Service on esitys ihmisten välisestä kommunikaatiosta ja kohtaamisesta digimedian aikakaudella.

Digitaalisessa ympäristössä erilaiset sähköiset viestintäkanavat kehittyvät nopeammin kuin sosiaalinen kulttuurimme.

Digitaalinen media mahdollistaa yksilön irrottautua fyysisistä, kansallisista ja kulttuurisista rajoistaan. Uusissa viestintäympäristöissä tuntu yksilön merkityksestä rakentuu hyvin erilaisella tavalla kuin suorassa ruumiillisessa kontaktissa. Mahdollisuudet ovat rajattomat!

Emme kuitenkaan halua antaa teknologisen kehityksen määrittää sosiaalisen kulttuurimme arvoja. Säilyttääksemme yhteyden elävään ruumiiseen meidän on yhteisönä luotava pelisäännöt tälle aivan uudelle kommunikaation kulttuurille.

SMS on yleisön ja kahden esiintyjän välinen hetki, jossa yleisön jäsenet saavat lähettää viestejä esiintyjille. Esityksen aikana kontaktia tutkitaan erilaisten viestintämuotojen kautta ja etsitään paikkaa kohtaamiselle.

Esityksessä SMS yleisö ja esiintyjät palauttavat digitaaliseen viestintään elävän ruumiin. Esitys luo tilan jossa viestin lähettäjä ja vastaanottaja kohtaavat luoden empaattista digitaalisen kommunikaation kulttuuria.

SMS –Soft Message Service on viimeinen osa Voyeur –trilogiaa, joka käsittelee esitystaideteoksen peruselementtejä: katsetta, kommunikaatiota ja kohtaamista. Esityksen työryhmä koostuu teatterin, tanssin ja esitystaiteen tekijöistä.

SMS - Soft Message Service on Esitystaiteen seuran tuotantoa.

Lue lisää esityksestä ja työryhmän ajatuksista täältä!

SMS – Soft Message Service is a performance about human communication and interaction in the era of New Media. Digital technology and means of communication are developing faster than our social culture. Digital media enables a person to detach oneself from physical, national and cultural boundaries. The experience of significance is built in a different way in new operating systems rather than in a physical contact. The number of possibilities are unlimited!

However, we do not want to let the technological development to determine the values of our social culture. In order to preserve the connection to the living body, we need to create rules to this new culture of communication as a community.

SMS is a moment between the audience and two performers, where the members of the audience can send messages to the performers. During the performance, the contact is examined through various messages leading to an encounter.

The audience and the performers together are taking living body back into digital communication. The performance creates a space where the sender and receiver of the message meets, creating an empathic culture for digital communication.

SMS –Soft Message Service is the last part of Voyeur –trilogy.

SMS - Soft Message Service is a production by Live Art Society.

SMS - Soft Message Service
Joel Neves
SMS - Soft Message Service
Jussi Suomalainen
SMS - Soft Message Service
Kalle Rasinkangas
SMS - Soft Message Service
Maija Nurmio
SMS
Alina Pajula

TYÖRYHMÄ
Ohjaus: Joel Neves
Esiintyjä: Maija Nurmio
Esiintyjä: Jussi Suomalainen
Video- ja valosuunnittelu: Alina Pajula
Äänisuunnittelu: Kalle Rasinkangas
WORKING GROUP
Direction: Joel Neves
Performer: Maija Nurmio
Performer: Jussi Suomalainen
Video and lighting design: Alina Pajula
Sound design: Kalle Rasinkangas