NOD
Photo: Tale Hendnes

Fröjd, Nypan & Peura: NOD

pe / Fri 8.6. 19:00 & la / Sat 9.6. 16:00
Stoa, Itäkeskus
Liput / Tickets 15/12e >> Osta lippu / Buy tickets
Lipunmyynti loppuu verkossa 1h ennen esityksen alkua, sen jälkeen lippuja voi tiedustella Stoan aulasta. / Online ticket sales end one hour before the show, afterwards inquiries in Stoa.
DOUBLE BILL: Illan toinen esitys / second performance Sensum: Parallels

NOD artists Marika Peura, Christine Nypan and Viktor Fröjd talked about the background of the group and their performance.

Julkaissut Kiasma Torstaina 7. kesäkuuta 2018

Pohjoismaisten taiteilijoiden ensimmäinen yhteistyöprojekti leikittelee katutanssikulttuurin liikemotiivien, asenteiden ja vallitsevien ajatusmallien keskinäisillä suhteilla. Teos pohtii nykyhetken kulttuurisia ristiriitaisuuksia kuten sukupuolten välistä tasa-arvoa suhteessa valloillaan oleva seksismiin, sekä milloin vaatimus uniikkiudesta ja omaperäydestä luisuu ”survival of the fittest” –mentaliteettiin.  Ja mitä oikeastaan on aito groove ja karakteeri?

Työryhmä sai alkunsa Nordic Unity verkoston toimesta. (Nordic Unity – The Nordic Urban Dance Network on yhteistyöverkosto, joka koostuu Pohjoismaalaisista urbaanin tanssin vaikuttajista.) Verkoston perustaja kutsui ryhmän koolle, mutta joutui itse jättäytymään projektista pois ennen ensimmäistä tapaamista. Työryhmän jäsenet olivat kaikki toisilleen tuttuja kasvoja katutanssitapahtumista, mutta he eivät varsinaisesti tunteneet toisiaan. Koollekutsujan poisjäämisen myötä ryhmä päätti toimia itsenäisenä ja verkostosta irrallisena työryhmänä. Ryhmälle muotoutui selkeäksi halu työskennellä kollektiivisesti ja mahdollisimman hierarkiattomasti.

The first co-operation project of Nordic artists plays with the relations between street dance culture, motional motives and dominant patterns of thinking. The performance reflects today’s cultural contradictions, such as gender equality in relation to the prevalent sexism, and when the demand for uniqueness and originality slides into the ‘survival of the fittest’ mentality. And what really is authentic groove and character anyway?

The working group was created by the Nordic Unity network. (Nordic Unity - The Nordic Urban Dance Network is a network persons influencing in Scandinavian urban dance scene.) The founder of the network called the group together but had to cancel her participation before the first meeting. The members of the working group were all familiar with each other from street art events, but they did not really know each other personally. As a result of the meeting, the group decided to act independently as a separate working group from the Nordic Unity network. It became clear to the group that they wanted to work collectively and as much as possible without hierarchy.

TYÖRYHMÄ
Viktor Fröjd, koreografi/ esiintyjä
Christine Nypan, koreografi/ esiintyjä
Marika Peura, koreografi/ esiintyjä
Anton Andersson, valosuunnittelu
WORKING GROUP
Viktor Fröjd, choreographer / performer
Christine Nypan, choreographer / performer
Marika Peura, choreographer / performer
Anton Andersson, lighting design