Huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta

 

Huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta

pe / Fri 8.6.  - su / Sun 10.6.
Kaupunkitila / City centre
Vapaa pääsy / Free entry

Huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta-tapahtumakokonaisuus kutsuu ottamaan julkisen tilan haltuun URB18-festivaaliviikonloppuna. Esitystaiteilijat toteuttavat yhdessä kaupunkilaisten kanssa kantaaottavia, ilmastoaiheisia sosiaalisia koreografioita toisiinsa limittyvissä julkisissa tiloissa. Tapahtuman keskusteluissa ja puheenvuoroissa pääsevät kansalaisten lisäksi ääneen myös ilmastoasiantuntijat ja yhteiskunnalliset vaikuttajat.

Huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta kulttuurihäiritsee julkista tilaa, joka toimii markkinalogiikalla:
Julkinen tila elää tosiasiallisesta ilmaston lämpenemisestä vieraantunutta ja vieraannuttavaa todellisuutta. Kaupunkitila kauppoineen ja mainoksineen on pyhitetty markkinavoimien käyttöön; lupa oleskella lunastetaan kuluttamalla.  Kuluttamisen seuraukset – esimerkiksi sulava arktinen jää – eivät ole nähtävissä julkisessa tilassa.

Huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta kysyy: Miten häiritä katukuvaa, joka typistää kulkijan kuluttajaksi? Mikä olisi riittävän huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta? Millä keinoilla kulttuurihäirintä voisi käsitellä ilmastonmuutosta? Miten kulttuurihäirintä voisi olla aidosti vaikuttavaa, nykytodellisuutta muuttavaa toimintaa? Miten löytää rohkeus rikkoa julkisen tilan sosiaalisia normeja?

Taiteilijat avaavat artivistisen työkalupakkinsa kansalaisten käyttöön ja kutsuvat tekemään taiteellisia interventioita ilmaston puolesta. Huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta ottaa haltuun julkista tilaa konkreettisesti, mutta haastaa myös sisäistä, ruumiillista julkisen tilan kokemusta. Tapahtuma toteutetaan avoimena prosessityöskentelynä, johon kuka tahansa on tervetullut osallistumaan.

Perjantaina 8.6. järjestetään ilmainen Ilmastonmuutos sanoiksi -työpaja nuorille Annantalossa. Lisätietoa täältä!

Ohjelma

Perjantai 8.6. PUHU!
17.00 Avajaispuheenvuorot, lähtö Kiasman edestä
17.30 Lasten & nuorten puheenvuorot, Annantalo (Työpajailmoittautuminen alla!)
18.15 Hengailua, musiikkia (ei live), open mic (live), Vanha kirkkopuisto
Kokoonnumme Kiasman edessä kello 17.00. Avajaispuheenvuorojen aikana kuljemme yhdessä Kiasman edestä Annantalolle. Annantalolla pysähdymme kuuntelemaan ilmastonmuutoksen perijöitä, lapsia ja nuoria. Annantalolta siirrymme Vanhaan kirkkopuistoon (tuttavallisemmin Ruttopuisto), jossa vapaamuotoista hengailua, tutustumista, open mic, musiikkia ym. puistoilua!

Lauantai 9.6. KESKUSTELE!
12.00–16.00 Keskuskatu (eteläpääty)
Kutsumme koolle koko kansan karnevalistisen ilmastokokouksen keskelle Helsinkiä. Uuden ajan torikokouksessa kansalaiset, tutkijat, päättäjät ja asiantuntijat keskustelevat ilmastonmuutoksesta tasavertaisina yksilöinä. Ei lavaa, ei paneelia, ei haastattelijoita. Mukana mm. erikoistutkija Antti-Ilari Partanen Ilmatieteen laitokselta, Helsingin kaupungin apulaispormestari Sanna Vesikansa sekä kansanedustajat Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr) ja Emma Kari (Vihr).

Kokeilevat keskustelutekniikat purkavat arkiroolit, ja pääsemme käymään todellista ilmastokeskustelua. Tehdään yhdessä vaikuttavaa suomalaista ilmastopolitiikkaa – anteeksi pyytelemättä, selittelemättä ja ratkaisukeskeisesti! Keskustelupäivä on nelituntinen kokonaisuus, mutta keskusteluun voi liittyä missä vaiheessa tahansa.

Sunnuntai 10.6. TOIMI!
13.00–16.00, Kansalaistori
Voiko kuperkeikalla muuttaa maailmaa? Oletko koskaan maannut keskellä katua? Mitä et ole koskaan uskaltanut tehdä julkisessa tilassa? Nyt se on mahdollista! Tapahtuman huipentumana Huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta muuttaa Helsingin keskustan artivistiseksi leikkikentäksi. Kokoonnumme Kansalaistorilla, josta lähdemme horjuttamaan julkisen tilan markkinalogiikkaa spontaaneilla katutilainterventioilla. Sinun ei tarvitse tietää tai osata mitään osallistuaksesi tapahtumaan. Riittää kun tulet torille yhdeltä! Tehdään Helsingin keskustasta kaikkien yhteinen olohuone, leikkikenttä, tanssilava, mitä ikinä!

Tekijöistä

Tapahtuma on osa Ilmastokirkko-esitystaideprojektin pilottijaksoa. Ilmastokirkon näkökulmasta kirkko on julkinen tila, johon kokoonnutaan sunnuntaisin pohtimaan arkemme eettisiä perusteita. Ilmastokirkko -projektissa ovat mukana mm. näyttelijä ja esitystaiteilija Laura Marleena Halonen, dramaturgi Ronja Louhivuori, tuottaja Anu Räsänen sekä muusikko ja näyttelijä Antti Autio. Huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta -tapahtuma toteutetaan yhdessä tanssitaiteilija Samuli Nordbergin, Häiriköt-päämajan, Kiasma-teatterin ja Annantalon kanssa osana URB18-festivaaliohjelmistoa.

Hanketta tukee Koneen Säätiö.

Seuraa tapahtumaa sosiaalisessa mediassa

Huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta -tapahtuma Facebookissa

A three-day event Considerable Disturbance about Climate Change challenges citizens to take over public space at the URB18 festival weekend. Performing artists along with citizens create political social choreographies dealing with the subject of climate change. In the discussions and lectures of the event we will hear opinions of climate change researchers and social activists.

Considerable Disturbance about Climate Change makes a cultural disturbance to the public space dominated by commercial logic. The public space lives in an alienated reality when talking about the global warming. The city space with its shops and advertisements has been sanctified for the market forces; permission for sticking around is redeemed by consuming. The consequences of consumption, such as the melting of artic ice, are not visible in the public space.

Considerable Disturbance About Climate Change asks: How to interfere the streetview that truncates the people as consumers? What would be enough considerable disruption for climate change? What are the means of cultural disturbance to deal with climate change? How can cultural disturbance be genuinely influential, modern-day activity? How to find the courage to break the social norms of public space?

Throughout the event, artists will open their toolkits to the citizens and call for artistic interventions on behalf of the climate. Considerable Disturbance About Climate Change takes over the public space in concrete ways, but also will challenge internal, bodily experience of the public spaces.

Programme

Friday 8.6. TALK!
17.00 Opening speeches, Kiasma
17.30 Speeches by children and youth, Annantalo
18.15 Chill out, music (non-live), open mic (live) at a park, Vanha kirkkopuisto
During the opening speech we’ll walk together from Kiasma to Annantalo, where the inheritors of climate change speak. After that we’ll continue to Vanha kirkkopuisto (aka Ruttopuisto), where we hang out, get to know each other, have an open mic, listen to music etc.!

Saturday 9.6. DISCUSS!
12.00–16.00 Keskuskatu (southern)
On Saturday we meet at the very centre of Helsinki in a carnivalesque climate discussion, where the citizens, researchers and politicians discuss climate issues as equal individuals. No stage, no panel, no interviewers! Experimental discussion techniques wipe out the everyday roles, and the real discussion may begin. Let’s make effective Finnish climate politics together – with no apologies or excuses! You can come and go as you like, no need to stay for the whole 4 hour time!

Sunday 10.6. ACT!
13.00–16.00, Kansalaistori
Is it possible to change the world by a forward roll? Have you ever laid down in the middle of a street? What have you always wanted to do in public spaces, but have not dared? Let’s make it happen! On Sunday the event transforms the city centre into an artivistic playground. We’ll meet at Kansalaistori and start to plan and make spontaneous interventions in the streets! You don’t need to know or prepare anything for the day, just be there at one! Let’s make the city centre our common living room, playground, dance floor, what ever!

About the working group

The event is part of a performative pilot project called Ilmastokirkko (‘The Climate Church’). From the perspective of the Ilmastokirkko, the church is considered as a public space that hosts meetings on Sundays where people are gathered to discuss about the ethical criteria of our everyday life. The people behind the Ilmastokirkko project are i.a. actor and performer Laura Marleena Halonen, dramaturg Ronja Louhivuori, producer Anu Räsänen and musician and actor Antti Autio. Considerable Disturbance About Climate Change event will be carried out jointly with dance artist Samuli Nordberg, Häiriköt-päämaja, Kiasma Theatre and Annantalo as a part of URB18 programme. The project is supported by Kone foundation.

Follow the project in social media

Considerable Disturbance About Climate Change -event in Facebook