Tatu Rönkkö: City by Night
Photo: Kansallisgalleria / Petri Virtanen

Tatu Rönkkö: City by Night

to / Thu 7.6. 12:00-22:00
Oranssi, Suvilahti
Vapaa pääsy / Free entry

Alkusysäyksenä teokselle on ollut Tatu Rönkön kiinnostus ympäröiviin ääniin ja niiden hyödyntäminen musiikissa. Rönkkö on aiemmin käyttänyt mm. metsän, eri rakennusten ja tilojen kuten keittiön ääniä musiikin lähtökohtana. Nyt Rönkköä kiehtoo kaupungin äänet yöllä. Ajankohdaksi valikoitui yö, koska silloin elinympäristömme hiljenee ja kaupungista nousee esiin ääniä, joita ei päiväsaikaan huomaa tai ole. Yöllä myös hiljaisuus on vallitseva. Hiljaisuus ja pysähtyneisyys kiehtovat konkreettisesti ja metaforisessa mielessä: nykypäivän kiireinen ja kulutuskeskeinen elämän rytmi kaupungeissa ei jätä tilaa paikallaan ololle ja asioiden ihmettelylle rauhassa. Tatu Rönkölle kiireettömyys ja asioiden ihmettely ovat luovan tekemisen edellytys. Hän halusi viettää aikaa öisessä kotikaupungissaan ja kokea Helsingin hidastuneessa, kiireettömässä ja omalla painollaan kulkevassa rytmissä. City By Night heijastaa Rönkön suhdetta ääneen, aikaan ja rytmiin.

Teos yhdistelee äänitaidetta ja performanssia taiteilijan omalla tavalla. City By Night -esitys on kestoltaan kymmentuntinen, jonka kautta muodostuu hidastettu ja venytetty aika-tila, jossa minuuteilla ja tunneilla ei ole väliä ja johon yleisö voi kulkea vapaasti sisään ja sieltä ulos.

Tatu Rönkkö (s. 1983) on omaleimainen helsinkiläinen rumpali-perkussionisti, jota kuullaan jazzin lisäksi mm. suomalais-tanskalaisessa Liima-yhtyeessä. Rönkkö painottaa soitossaan improvisaatiota ja on esiintynyt ympäri maailmaa soolokonseptillaan I Play Your Kitchen

City by Night -teosta tukee Koneen säätiö.

Lue lisää Tatu Rönkön ajatuksista täältä!

The starting point of the project has been Tatu Rönkkö's interest towards surrounding sounds and their use in music. Rönkkö has previously used sounds from forest, various buildings and facilities such as kitchen as instruments in his music. Now he is fascinated by the sounds of the city by night. At night time when the city quiets and slows down, the details of the surrounding sounds come out in a new light. At night, silence is prevalent. Silence and stagnation fascinate in a concrete and metaphorical sense: today's busy and consumer-centered rhythm of life in cities does not leave room to be still and observe things in peace. A prerequisite for Tatu Rönkkö’s work is an easy-going mentality and wondering.

He wanted to spend time in his hometown at night and experience how Helsinki's rhythm slowed down. City By Night reflects Rönkkö’s relationship with sound, time and rhythm.

The work combines audio art and performance in the artist's own way. City By Night is a ten-hour concert, through which a slow and stretched time mode is created, where minutes and hours do not matter. The audience is free to move in and out during the performance.

Tatu Rönkkö (s. 1983) is a Helsinki based, unique drummer-percussionist. He has worked actively in the field of experimental and improvised music and is a member of a Finnish-Danish band called Liima. Rönkkö emphasizes on improvisation and he has performed around the world with his solo concept I Play Your Kitchen.

City by Night is supported by Kone Foundation.

TYÖRYHMÄ
Konsepti ja esiintyminen: Tatu Rönkkö
Tekninen toteutus: Kiasma-teatteri

Mikä Helsingin yöllisessä äänimaisemassa inspiroi Tatu Rönkköä? Videolla fiiliksiä tulevasta kymmentuntisesta esityksestä.

Julkaissut Kiasma Keskiviikkona 23. toukokuuta 2018
WORKING GROUP
Concept & performance: Tatu Rönkkö
Technical support: Kiasma Theatre