URB18

Niemistö & Vartola: BÄNDI / THE BAND

ti / Tue 12.6. 14.00 - 15.30, 15.00 - 16.30, 19.00 - 20.30 & 20.00 - 21.30
Kaapelitehdas, C-rappu (kokoontuminen aina ennen esityksen alkua C-rapun ulkopuolella / gathering outside C-door before each starting time)
Liput / Tickets 5e (varaukset vain verkosta, tapahtumapaikalla ei ole lipunmyyntiä / online resrvations only, no ticket sales at the venue)
>> Osta lippu / Buy tickets
Esitystä suositellaan yli 13-vuotiaille. / The performance is recommended for audiences over 13-years old.

Kuka tahansa voi kuulua BÄNDIIN – myös sinä!

BÄNDI on Superyhtye, joka koostuu tähdistä, eli todellisten tai kuvitteellisten bändien ja kollektiivien jäsenistä. BÄNDI on tunnettu tinkimättömistä energia- ja genrerajojen ylityksistään. BÄNDI syntyy aina uudelleen harjoittelua varten, eikä se koskaan esiinny julkisesti.

Superyhtye on tyypillisesti lyhytaikainen ja tilapäinen tapahtuma universumissa. Superyhtyeen vierailevat tähdet esiintyvät soittajina, esiliikkujina, ei-ihmisinä, viihdyttäjinä, provokaattoreina, kyseenalaistajina, todistajina, faneina, laulajina, kriitikkoina, ympäristöntarkkailijoina, identiteetikoina, vastasyntyneinä, ikiliikkujina, huoltajina, ääntelijöinä, rytmittäjinä, aaltoilijoina elehtelijöinä, värähtelijöinä, ilmailijoina tai muussa haluamassaan tilassa.

BÄNDIN harjoitustila on ihmisen ajan kauneutta ja kriisejä suodattava utooppinen tila. Harjoitukset ovat rituaali, joka liikkuu pitkin neljättä ulottuvuutta kollektiivisuuden, intimiteetin, syntymisen, inhimillisen ja ei-inhimillisen välillä.

Esityksen tilapäiset kokoonpanot muodostuvat teoksen tekijöistä sekä esitykseen saapuvista yleisön jäsenistä. Esityksen sisällä tapahtumiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Koreografi/esitystaiteilija Mikko Niemistö ja äänisuunnittelija/esitystaiteilija Johannes Vartola yhdistävät työskentelyssään eri taiteen muotoja esityksellisiksi kokonaisuuksiksi. Heidän teoksensa etsivät kosketuspintoja eri medioiden, sosiaalisen tilan ja koreografian väliltä, vaikuttuen yhteiskunnallisista virtauksista, mahdollisista tulevaisuuksista ja ympäristöstä. Heidän aiempia yhteistöitään ovat mm. Birthday (Mad House 2017) ja 2084 (Forum Box 2012). 

 

Anyone can be part of THE BAND – including you!

THE BAND is a Supergroup that consists of stars, meaning members of real or imaginary bands and collectives.THE BAND is known for its uncompromising breachings of energy and genre lines. THE BAND always re-emerges for the purpose of rehearsing and it never performs publicly.

Typically a Supergroup is short-lived and a temporary event in the universe. The visiting stars of the Supergroup perform as players, movers, entertainers, provocateurs, sceptics, witnesses, fans, singers, critics, environmentéurs, identikits, perpetual motionists, newborns, caretakers, non-players, rhymers, voicers, wavemakers, gesticulators, resonators, and airists or in other self chosen forms.

The rehearsal space of THE BAND is a utopian space that filters the beauty and the crises of the human age. The rehearsal is a ritual that moves along the fourth dimension between collectivity, intimacy, birth, the human and non-human.

The temporary bands inside the performance consist of the artists and the audience members who enter the space. Participation to the events during the performance is voluntary.

TYÖRYHMÄ
Konsepti ja toteutus: Mikko Niemistö ja Johannes Vartola
Tuotanto: Kiasma -teatteri / URB 18 -festivaali, Mikko Niemistö ja Johannes Vartola
Teosta tukevat Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto ja Helsingin kulttuurikeskus
WORKING GROUP
Concept and realisation: Mikko Niemistö ja Johannes Vartola
Production: Kiasma -teatteri / URB 18 -festivaali, Mikko Niemistö ja Johannes Vartola
Supported by The Finnish Cultural Foundation: Uusimaa Regional Fund and City of Helsinki Cultural Office