URB TYÖPAJA: Sävellystyöpaja - Puhos People 

Puhos 5.8. klo 21
Kesto / Duration: 45 min 
Vapaa pääsy

URB-festivaali tukee osana Puhos ♡ People -tapahtumaa järjestettävää yhteisölähtöistä sävellystyöpajaa, jonka ohjaa säveltäjä ja pianisti Pekka Toivonen. Työpajoihin osallistuu musiikista kiinnostuneita tai jonkin verran kokemusta omaavia Itä-Helsingin alueen nuoria. Pajoissa toteutetaan yhdessä nuorten kanssa sävellys- ja sovitustyö, joka kantaesitetään kaikille avoimessa tilassa, Puhos-ostoskeskuksen keskellä.

Työpajoihin osallistuvat nuoret tulevat Puhos ♡ People -tapahtuman pääyhteistyökumppanin Badbaado ry:n kautta. Badbaado ry on nuorisojärjestö, joka työskentelee Itä-Helsingin alueen syrjäytymisvaarassa olevien tai syrjäytyneiden ulkomaisia kotikieliä puhuvien nuorten kanssa.

Työpajassa tutkitaan eri kulttuuritaustaisten ihmisten musiikillisia juuria ja perinteitä, joiden pohjalta pajassa tuotetaan ääniteos, jossa suomalainen musiikki syntyy yhä uudestaan. Kesäillassa musisoivat yllätysesiintyjät ja länsimaiseen perinteeseen kuulumattomat soittimet.

Puhos ♡ People on Puhoksella toimivien yhteisöjen yhdessä rakentama kulttuuritapahtuma, jonka tavoitteena on tukea Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevan Puhos-ostoskeskuksen alueen kulttuurista aktivoitumista sekä tunnettuutta.

Organized as part of Puhos ♡ People event, URB festival supports a community-based composition workshop led by composer and pianist Pekka Toivonen. The participants of the workshop are young people from Eastern Helsinki with interest or some experience in music. During the workshop sessions the participants realize a musical composition and arrangement that premieres in an open space, in the center of Puhos shopping mall.

The workshop participants come via the main partner of Puhos ♡ People event, association Badbaado. It is a youth organization in Eastern Helsinki that works with socially marginalized or at risk of socially marginalized youth whose home language is not Finnish.

The workshop explores the musical roots and traditions of people from different backgrounds that form a basis for a sound installation that recreates Finnish music again and again. Sounds of surprise performers and instruments from non-Western musical tradition can be heard in the summer evening.

Puhos ♡ People is a cultural event created together by communities functioning in Puhos. It aims to support the cultural activation and visibility of Puhos shopping mall, located in Itäkeskus area of Helsinki.

Työpajan järjestävät yhteistyössä Badbaado ry, Kallion Musiikkikoulu, Puhos ♡ People -tapahtuma ja URB-festivaali.
Organized in collaboration with Badbaado ry, Kallion Musiikkikoulu, Puhos ♡ People and URB festival.