Mihail Kaluzhski: Like it, Fake it

Galleria Augusta, 8.8. klo 19
Kesto / Duration: noin 1 tunti / approx. 1 hour
Kieli / Language: englanti / English
Vapaa pääsy / Free entrance

Like it, Fake it käsittelee taidetta ja mediaa totuuden jälkeisessä ajassa: mitä tapahtuu, kun taiteilija astuu vihamieliseen kulttuuriseen ja poliittiseen kontekstiin?

”Taiteilijan elämää ja työtä tarkkaillaan, juorut leviävät, puolitotuudet kehittyvät suureksi valheeksi, sosiaalinen media vaikuttaa tiedotusvälineisiin, media vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja taideinstituutioihin. Viholliset ovat nimettömiä ja vaikeasti määriteltäviä. Ystävät eivät halua, että luovutat. Mitä on tehtävissä?”

Mihail Kaluzhskin käsikirjoittama esitys asettuu Suomen ja Venäjän tämänhetkisten suhteiden kontekstiin, taiteen ja politiikan kautta nähtynä.

Mihail Kaluzhski on näytelmäkirjailija ja journalisti. Hän on kotoisin Novosibirskistä ja asuu tällä hetkellä Berliinissä. Kaluzhski työskentelee dokumentaarisen teatterin parissa, ja hänen näytelmiään on esitetty ja luettu useilla näyttämöillä Venäjällä, Saksassa, Georgiassa, Israelissa, Sveitsissä ja Iso-Britanniassa.

Esitys liittyy Anna Bitkinan ja Maria Veitsin (Creative Association of Curators TOK) kuratoimaan States of Control -hankkeeseen, joka käsittelee nykyistä ja historiallista mediatodellisuutta, propagandaa ja totuuden jälkeistä aikaa. Like it, Fake it esitetään uudelleen States of Control -näyttelyn yhteydessä Galleria Augustassa, Suomenlinnassa 17.8. Näyttely avoinna 17.8.–1.10.2017.

 

Like it, Fake it deals with arts and media in the post-truth era: what happens when an artist enters hostile cultural and political context?  

“An artist’s life and work are scrutinized, rumours spread freely, half-truth evolves into a big lie, social media influence general-interest media, media influence public opinion and cultural institutions. Foes are anonymous and elusive. Friends want you to not give up. What can be done?”

Mikhail Kaluzhsky scripted a play that is placed in the context of the contemporary Russian-Finnish relations through the prism of arts and politics.

Mikhail Kaluzhsky is a playwright and journalist. A native of Novosibirsk, he now resides in Berlin. He works in documentary theater, and his plays have been performed and stage-read in Russia, Germany, Georgia, Israel, Switzerland and United Kingdom.

The performance is a part of the project States of Control curated by Anna Bitkina and Maria Veits (Creative Association of Curators TOK) that deals with the current and historical context of media reality, propaganda, and post-truth. Like it, Fake it will be performed again on 17.8. in Augusta Gallery in Suomenlinna, the main venue of the States of Control exhibition (open 17.8.–1.10.2017.)

Käsikirjoitus: Mihail Kaluzhski
Ohjaus: Mihail Kaluzhski ja TOK / Anna Bitkina & Maria Veits osana States of Control -projektia
Esitys: Alexandr Cherkashin, Alexei Mikhailov, Maija Paunio, Henna Tanskanen
Tuotantotiimi:
Tekniikka ja animaatio: Pawel Sawicki
Teknikko: Paul Flanders
Kamera 1: Eero Yli-Vakkuri
Kamera 2: Arttu Merimaa
Yhteistyössä: Alkovi, HIAP - Helsinki International Artist Programme - Connecting Points -ohjelma, Creative Association of Curators TOK, URB-festivaali
Projektia tukee Koneen säätiö.
Written by: Mikhail Kaluzhsky
Ohjaus: / co-directed by Mikhail Kaluzhsky and TOK / Anna Bitkina & Maria Veits as part of ’States of Control’ exhibition project
Performance: Alexandr Cherkashin, Alexei Mikhailov, Maija Paunio, Henna Tanskanen
Production team:
Technician and animation: Pawel Sawicki
Technician: Paul Flanders
Camera 1: Eero Yli-Vakkuri
Camera 2: Arttu Merimaa
In collaboration with Alkovi, HIAP - Helsinki International Artist Programme - Connecting Points programme, Creative Association of Curators TOK, and URB festival.
Supported by Kone Foundation.