Lado Darakhvelidze: Cooking The New Planet

Alkovi 5.8.–1.10. Avajaiset / Opening 5.8. klo 17
Kesto / Duration: jatkuva / ongoing

Alkoviin installoidaan radikaali, dramaattinen verho. Teos rinnastaa historiallis-poliittisia henkilöitä ja ikonisia kuvia tämän ajan visuaalisen kulttuurin ja median hahmoihin. Ideologisesti ja poliittisesti latautuneet kuvat yhdistyvät massa- ja sosiaalisen median allegorioihin, niihin perustyökaluihin, jotka nykypäivänä ”keittävät” maailmankuvamme ja mielipiteemme. Kuvien taustana toimiva raskas samettiverho saa katsojat pohtimaan, mitä se peittää – samalla tavalla kuin kyseenalaistamme, mitä manipuloivat mediastrategiat, poliittiset agendat ja niiden luomat lukuisat todellisuudet peittävät.

Lado Darakhvelidze (s. 1977 Kutaisi, Georgia) asuu ja työskentelee Arnhemissa, Alankomaissa. Darakhvelidzen taiteellinen työskentely keskittyy ensisijaisesti informaation ilmiöihin, mediaan ja sen sosiopoliittiseen vaikutukseen. Hän käsittelee työssään sosiaalisia ja poliittisia muutoksia, joita hän kuvaa omakohtaisten kertomusten kautta.

Teos liittyy Anna Bitkinan ja Maria Veitsin (Creative Association of Curators TOK) kuratoimaan States of Control -hankkeeseen, joka käsittelee nykyistä ja historiallista mediatodellisuutta, propagandaa ja totuuden jälkeistä aikaa. States of Control -näyttely järjestetään Alkovissa ja Galleria Augustassa Suomenlinnassa, jossa näyttely on avoinna 17.8.–1.10.2017.

Radical dramatic curtain installed in Alkovi. The work juxtaposes historical political figures and iconic images and characters of today’s visual culture and media. Being extremely ideologically and politically charged, the images are combined with allegories of the mass and social media, the main tools of ‘cooking’ our worldview and opinions today. The heavy velvet curtain that serves as a background for images makes the audience wonder what it covers – the same way we question what is hidden by manipulative media strategies and political agendas and multiple realities they create.

Lado Darakhvelidze, (b. 1977, Kutaisi, Georgia) lives and works in Arnhem, the Netherlands. Darakhvelidze’s artistic practice focuses primarily on the phenomena of information, media and its sociopolitical impacts. In his work, he deals with social and political changes and represents these in personal narratives.  

The work is a part of the project States of Control curated by Anna Bitkina and Maria Veits (Creative Association of Curators TOK) that deals with the current and historical context of media reality, propaganda, and post-truth. States of Control takes place in Alkovi as well as Augusta Gallery in Suomenlinna, where the exhibition is open 17.8.–1.10.2017.

Yhteistyössä: Alkovi, HIAP - Helsinki International Artist Programme - Connecting Points -ohjelma, Creative Association of Curators TOK, URB-festivaali
Projektia tukee Koneen säätiö.
In collaboration with Alkovi, HIAP - Helsinki International Artist Programme - Connecting Points program, Creative Association of Curators TOK, and URB festival.
Supported by Kone Foundation.