Kiasma-teatteri / Kiasma Theatre 4.8. at 14–21. Esitykseen osallistumisen voi aloittaa klo 14 ja 17.  You may begin the performance at 14 and 17.
Kesto / Duration: 7 h
Kieli / Language: suomi / Finnish
Liput / Tickets: 10/5 €
>> lipunmyynti / ticket sales <<
Lipunmyynti verkossa loppuu tuntia ennen esitystä, sen jälkeen lippuja voi tiedustella Kiasmalta / Online ticket sales end one hour before the performance, afterwards inquiries at Kiasma 

www.selfies-esitys.fi

Mitä jos Selfie, pikaomakuva sosiaalisessa mediassa, olisikin hidasomakuva sosiaalisessa esityksessä?

Selfies-esityssarjan takana ovat taiteilijat Iida-Maria Heinonen, Hannu Kivioja, Esa Mattila, Jonna Nykänen, Kati Raatikainen ja Petra Vehviläinen, jotka käynnistivät sarjan vuonna 2013 ja jatkavat sitä koko elämänsä ajan. Ryhmä luo esityksellisiä omakuvia jokaisen työryhmän jäsenen "nyt"-hetkestä käsin.

Kiasma-teatterissa järjestettävän esityksen kesto on seitsemän tuntia, ja se sisältää yhteisen illallisen. Esitys koostuu useista hetkessä syntyvistä esityksellisistä omakuvista, keskustelusta sekä yhdessäolosta. Päivässä on erilaisia vaiheita, joihin kuuluu mm. syöminen, lepääminen ja työskentely välillä hajaantuen, välillä yhteen kokoontuen. Esitykseen kuuluu erilaisia harjoitteita, joihin yleisö voi halutessaan osallistua, mutta se ei ole pakollista. 

Esitykseen voi saapua klo 14 tai kello 17 alkaen. Näinä aikoina tapahtuu esityksen aloitusvaihe. Yleisön toivotaan sitoutuvan esitykseen koko sen keston ajaksi, mutta tarvittaessa osallistujat voivat poistua aiemmin tai käydä välillä muualla.

Hanketta tukevat Koneen Säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto.

Työryhmä: Iida-Maria Heinonen, Hannu Kivioja, Esa Mattila, Jonna Nykänen, Kati Raatikainen ja Petra Vehviläinen.

What if Selfie, quick self-portrait in social media was a slow self-portrait in a social performance?

The artists behind the performance series Selfies are Iida-Maria Heinonen, Hannu Kivioja, Esa Mattila, Jonna Nykänen, Kati Raatikainen and Petra Vehviläinen. They began the series in 2013 and aim to continue it for the rest of their lives. The group creates performative self-portraits that stem from the “now”-moment of each member of the working group.

The duration of the performance staged at Kiasma is seven hours, and it includes a shared dinner. The performance consists of several instantly generated performative self-portraits, discussion and being together. The day includes different phases of e.g. eating, resting and working, at times separately and at times together. The performance includes different kinds of practices to which the audience is welcome to join in, but participation is not obligatory.

You may enter the performance starting at 2 pm or at 5 pm. The opening phase of the performance takes place at these hours. The audience is requested to take part in the performance for its entire duration, but if needed, it is possible to leave earlier or take a break in between. 

Supported by Kone Foundation and Finnish Cultural Foundation. 

Working group: Iida-Maria Heinonen, Hannu Kivioja, Esa Mattila, Jonna Nykänen, Kati Raatikainen and Petra Vehviläinen.
 

selfies_logot

 

Harjoittelun ehdot

# Mikä on ajankohtaista juuri tänään?
# Ei ole onnistumista eikä epäonnistumista. Kaikki vaan “on”.
# Pitää tunnustella omia rajoja ja muiden rajoja. Olla tietoinen niistä ja kunnioittaa niitä.
# On hyvä välillä lukea teoriaa.
# Harjoittelu tuntuu välillä epämiellyttävältä ja epämukavalta. Se todennäköisesti kuuluu asiaan. Kts. kohta rajat.
# On tärkeää etsiä hyviä kysymyksiä.
# KAIKKI on harjoittelua. KAIKKI on esitystä.
# Harjoittelu on yhteistä, yhdessä tekemistä.
# Yleisösuhde on koko ajan kysyvää. Eikä se ole mitään kummallista.
# Erilaiset tilat. Intiimit ja ryhmäkohtaamiset vaihtelevat. Simultaanisuus.
# Hiljaisuus on tärkeää.
# Miten voisi antaa toisille tilaa. Miten itse ottaa tilaa?
# On luvallista myös vetäytyä. Olla juuri niin kuin on.
# Toiminta ja puhe eivät ole erillisiä.
# Vapaus itse määrittää omakuva, sanoa MITÄ TARVITSEE, MITÄ EI TAHDO tai MITEN TOIVOO MUIDEN OLEVAN. Tämä ei ole kuitenkaan pakollista. Muilla samoin oikeus ehdottaa ja toivoa.
# Kaikilla on vapaus leikata tunnelmasta ja tilanteesta toiseen. Myös valuminen ja virtaaminen ovat yhtä kiinnostavia. Harjoittelu on dynaamista ja välillä myös epädynaamista.
# Sisäinen reflektio, koreofonia.
# Paljastumisen ja paljastamisen kokemuksen tutkiminen.
# Itse esityksenä.