Kiasman Seminaaritila / Kiasma Seminar Room 10.8. at 13–20:30
Kieli / Language: englanti / English
Kesto / Duration: jatkuva / ongoing

www.ofricnaani.com

Ofri Cnaanin osallistava ⌘D (Command+ Duplicate) -teos yhdistää museovieraiden henkilökohtaiset tavarat taiteilijan omiin, löydettyjen objektien kokoelmasta poimittuihin materiaaleihin, joista tilapäiseksi kuvantuotantoasemaksi lavastetussa liveteoksessa luodaan yksilöllisiä kuvia kopiokonetta ja piirtoheitintä käyttäen. Taiteilija signeeraa lopullisen painotuotteen ja lahjoittaa osallistujalle näin syntyneen uniikin taideteoksen, tai ”alkuperäisen kopion”. Jatkuva heijastus viereiselle seinälle näyttää työaseman objektien kokoonpanoprosessin reaaliajassa, luoden näin digitaalisen jäljennöksen teoksesta ilman johdonmukaista lähdettä. Cnaanin vanhoja laitteita hyödyntävä teos tuo takaisin käsin tehdyn, hitaan tekemisen. Hänen tee-se-itse -välineistönsä palauttaa leikkisyyden ja yksinkertaisuuden kuvan laatimiseen. Byrokraattisuuteen yhdistettyä kopiokonetta käytetään uusien dialogien välineenä, samalla kun tehokkuus korvautuu luovuudella ja vaihdannalla.

Ofri Cnaani on taiteilija ja pedagogi. Vuonna 2015 hänellä oli live-videoinstaallaatio Metropolitan Museum of Artissa sekä uusi tilausteos Inhotim Institutessa, Brasiliassa ja Israel Museumissa, Jerusalemissa. Cnaanin yksityisnäyttelyitä ja performansseja on nähty muiden muassa seuraavissa instituutioissa:  The Metropolitan Museum of Art, New York; PS1/MoMA, New York; BMW Guggenheim Lab, New York; The Fisher Museum of Art, Los Angeles.; Twister, Network of Lombardy Contemporary Art Museums, Italia; Haifa Museum of Art, Israel ja Herzlyia Museum of Art, Israel.

Yhteistyössä: Helsinki International Artist Programme (HIAP)

Ofri Cnaani on HIAP – Helsinki International Artist Programmen residenssitaiteilija elokuun 2016 ajan.

Performatiiviset kävelykierrokset Ofri Cnaanin kanssa 4.-9.8. 

Taiteilija Ofri Cnaani vetää yhdessä HIAPin kuraattorien kanssa neljä erityislaatuista kävelykierrosta Helsingissä. Kierrosten aikana hän kerää objekteja ja löytötavaroita, jotka tulevat osaksi hänen esitystään Command + Duplicate, joka nähdään Kiasmassa 10.8. Yleisö on tervetullut mukaan kierroksille ilman etukäteisvarausta. 

Torstai 4.8. klo 15-17
City Collectables -kävely Itäkeskuksessa 
Kohtauspaikka: Itäkeskuksen metroasema

Perjantai 5.8. klo 16-18
Re-discoveries-kävely Arabian kierrätyskeskuksessa
vetäjinä Ofri Cnaani ja HIAPin kuraattori Marina Valle Noronha
Kohtauspaikka: Kyläsaarenkatu 8, 00580, Helsinki

Lauantai 6.8. klo 13-15
Deserted Island -kävely Vallisaaressa
Kohtauspaikka: Vallisaaren lauttalaituri

Tiistai 9.8. klo 16-18
Elements-kävely keskustassa ja Ruoholahdessa
vetäjinä Ofri Cnaani, koreografi Laura Jantunen ja HIAPin kuraattori Jenni Nurmenniemi
Kohtauspaikka: Kiasma, Mannerheiminaukio 2

Staged as an ad-hoc image-production station, Ofri Cnaani’s ⌘D (Command+ Duplicate) participatory performance combines items from the visitor’s personal belongings together with objects culled from the artist’s collection of found materials to enact the live creation of a personalized image using a photocopy machine and an overhead projector. The print will be signed by the artist and given to the participant as a unique work of art, or an “original copy.” A continuous projection on the adjunct wall will display the real-time process of assembling the objects on the working station, thus creating a digital reproduction of an image with no coherent source.  Employing old devices, Cnaani’s piece, brings back the values of something hand-made and at a slow pace. Her Do-It-Yourself apparatus brings back the playfulness and simplicity involved in composing an image. The photocopier, associated with bureaucracy, is being used as a tool for new dialogs, while efficiency is being replaced by creativity and exchange.

Ofri Cnaani is an artist and educator. In 2015 she presented a live video installation at the Metropolitan Museum of Art, as well as a newly commissioned piece for Inhotim Institute, Brazil and the Israel Museum in Jerusalem. Cnaani's solo exhibitions and performances include: The Metropolitan Museum of Art, NYC; PS1/MoMA, NYC; BMW Guggenheim Lab, NYC; The Fisher Museum of Art, L.A.; Twister, Network of Lombardy Contemporary Art Museums, Italy; Haifa Museum of Art, Israel; and the Herzlyia Museum of Art, Israel.

In collaboration with Helsinki International Artist Programme (HIAP)

Ofri Cnaani is on a month-long residency at HIAP – Helsinki International Artist Programme in August 2016.

Performative walks with Ofri Cnaani 4-9 August

Artist Ofri Cnaani will be leading four super special walks in Helsinki, together with HIAP curators. During the performative walks she will be collecting objects and found ephemera to be included at her URB 16 'Command + Duplicate' performance on 10 August. The audience is invited to join in the walks, no pre-reservation needed.  

Thursday, 4 August, 15:00-17:00
City Collectables walk at Itäkeskus
Meeting point: Itäkeskus metrostop

Friday, 5 August, 16:00-18:00
Re-discoveries walk at Arabia Recycling Center
with Ofri Cnaani and HIAP curator Marina Valle Noronha
Meeting point: Kyläsaarenkatu 8, 00580, Helsinki

Saturday, 6 August, 13:00-15:00
Deserted Island walk at Vallisaari
Meeting point: Vallisaari ferry dock

Tuesday, 9 August, 16:00-18:00
Elements walk in the center of the city and Ruoholahti
with Ofri Cnaani, choreographer Laura Jantunen and HIAP curator Jenni Nurmenniemi
Meeting point: Kiasma, Mannerheiminaukio 2