HoME Theater
KoToNA / DoMA / at HoME
Yksityiskoti / Private home 10.8. at 17, 11.8. at 17, 12.8. at 17
Kesto / Duration: noin 1,5 tuntia / approx. 1,5 hours
Esitykseen kuljetaan kolmen hengen ryhmissä 10 minuutin välein, valitse oma aloitusaikasi. Lippuja rajoitettu määrä. Tarkemmat ohjeet löytyvät lipunmyyntisivustolta.  /
The audience enters the performance in groups of three every 10 minutes, you can choose your starting time. Limited amount of tickets. Detailed instructions are given on the ticket sales site.
Kieli / Language: englanti / English
Liput / Tickets 15/10 €
Huom! Lipunmyynti lakkaa esityspäivinä kello 15:00! / NB! Ticket sales end on performance days at 15:00!
>> lipunmyynti / ticket sales <<

www.divadlohome.net

KoToNA / DoMA / at HoME on palkittu esitys, joka tapahtuu joka kerta eri kodissa ja heijastelee sen asukkaiden tilaa, teemoja, naapurustoa ja menneisyyttä – ja jonka asukkaat osallistuvat niin ikään esitykseen. Se on arkeologinen, antropologinen, älykäs ja leikkisä katsaus kaupunkilaiselämään. Tänä kesänä projektin takana oleva prahalainen HoME Theater juhlistaa sekä esityksen että omaa kymmenvuotisjuhlaansa URB-festivaalilla.

HoME Theater on Prahassa työskentelevä ryhmä kansainvälisiä ja paikallisia taiteilijoita, joka tutkii teatteria ja esitystaidetta luoden paikkasidonnaisia, osallistavia, julkisilla paikoilla tapahtuvia sekä muunlaisia suunnitelmallisia performansseja. Ryhmä kartoittaa millaisia taiteellisia ja henkilökohtaisia muodonmuutoksia on mahdollista saavuttaa esityksen kautta, sekoittamalla ja törmäyttämällä yksityistä ja julkista tilaa, taidetta ja elämää, itsepäisyyttä ja kompromissia…

Esitys tapahtuu yksityiskodissa Helsingin ydinkeskustassa. Esitys alkaa asunnon lähellä sijaitsevassa kohtaamispaikassa, jonka tarkka sijainti paljastuu vasta hieman ennen esitystä...

Matkaa tukee Tsekin tasavallan kulttuuriministeriö. Muu tuki: MOTUS / Alfred ve dvore, Praha; Prahan kaupunginvaltuusto; New Web / Nova sit.

Yhteistyössä: Helsinki International Artist Programme (HIAP)

HoME Theater-ryhmän jäsenet ovat (tällä kertaa): Krista Arppo, Jenni Koistinen, Howard Lotker, Sodja Lotker, Cristina Maldonado, Virpi Nieminen, Johanna Puuperä, Pauliina Sjöberg
Tuotantoassistentti : Evelina Villonen

KoToNA / DoMA / at HoME is an award-winning site-specific performance project that takes place in a different home each time and always reflects the space, themes, neighborhood and pasts of its inhabitants - who also participate in the performance. It is an archaeological, anthropological, intelligent and playful look at urban life. This summer the creators of the project, HoME Theater from Prague, are celebrating the tenth anniversary of the performance (and of the company) at URB festival.

HoME theater is a Prague-based group of international and local artists exploring theater and performance – creating site-specific, participatory, public space, research, and other kinds of devised performances. The group are exploring what kinds of artistic and personal transformations can be achieved through performance by creating confusions about and collisions between private and public space, art and life, hardheadedness and compromise...

The performance takes place in a private home in central Helsinki. The performance will begin at a meeting point near the apartment, but its location won't be revealed until right before the performance...

Travel supported by Ministry of Culture of the Czech Republic. Other support: MOTUS at Alfred ve dvore, Prague; Prague City Council; New Web / Nova sit.

In collaboration with Helsinki International Artist Programme (HIAP)

HoME Theater (this time) is: Krista Arppo, Jenni Koistinen, Howard Lotker, Sodja Lotker, Cristina Maldonado, Virpi Nieminen, Johanna Puuperä, Pauliina Sjöberg
Production assistant: Evelina Villonen
 

cz