URB 20 esipuhe: Rakkaudella, Sara

Muistan, kun nuorena tanssijana esiinnyin ensimmäisen kerran URB-festivaalilla vuonna 2003. Silloin asuin vielä ulkomailla ja kesätöikseni tein FlexAdea -nimistä esitystä suomalais-tanskalaisen työryhmän kanssa. Kesä oli ikimuistoinen ja siitä alkoi tähän päivään asti kestänyt erityislaatuinen ja lähes katkeamaton suhteeni URB-festivaaliin. Hyvistä muistoista huolimatta, intohimoisena ja kriittisenä tuottajana toisinaan koin, että nuoret kotimaiset tekijät olisivat tarvinneet lisää tukea siihen nähden, mitä URB pystyi tarjoamaan.  Tämän vuoden ja kaikkiaan 21. URB-festivaalin kuraattorina pidän tärkeänä muistaa omat ajatukseni ja tunteeni, joita olen vuosien varrella kokenut toimiessani monissa erilaisissa rooleissa taidekentällä.

URB on historialtaan ja kokoluokaltaan ainutlaatuinen festivaali Suomessa, minkä tehtävänä on tuoda näkyväksi kaupunkikulttuurin ja taiteen ilmiöitä ja tekijöitä. Tekijöitä, jotka kokevat edustavansa urbaaneja ja kaupungissa kehittyneitä taidemuotoja. Festivaali antaa tilaa myös niille tekijöille, jotka kokevat haastavaksi saada äänensä kuuluviin taiteen kentällä eivätkä koe ”taideajattelua” ja tämän hetkisiä rakenteita omakseen.

Tänä keväänä olemme olleet URBin historiassa täysin uusien tuotantomallien äärellä, mutta tämä ei ole ollut pahasta. Muuttuneen ohjelmiston myötä olemme saaneet mahdollisuuden esitellä taidetta tekeviä kaupunkilaisia aikaisempaa henkilökohtaisemmin kuin mitä se esityksen tai näyttelyn muodossa olisi mahdollista. Kameran kautta pääsemme katsomaan esiintyjien elämää: tämän vuoden URB 20-festivaalin sisältö keskittyy pitkälti henkilökuviin ja ihmisten kokemuksiin erilaisten alakulttuurien parissa. Vaikka korona-aihetta sivutaan osassa sisältöjä, emme halunneet sen vallata, määrittää tai olla kantava voima tämän vuoden ohjelmistossa.

Toivon, että tulevina festivaalivuosina voimme tuotantotiimissä yhdistää tänä vuonna opittuja tekemisen tapoja jo olemassa oleviin. Koen, että keskustelu kuraattoritiimin ja sisältöjä suunnittelevien tekijöiden kanssa on ollut hedelmällistä, auttanut nopeassa reagoinnissa muuttuneisiin tuotanto-olosuhteisiin sekä tuonut ohjelmistoon uusia ajatuksia. Pyrimme myös jatkossa ottamaan suunnitteluun mukaan nuoria ääniä vaihtuvan kuraattoritiimin muodossa.

Tulevaisuudelta toivon myös, että URBin ohjelmistossa nähdään entistä monipuolisempia sekä eri yhteisöjä koskettavia sisältöjä. Haluan erityisesti peräänkuuluttaa toimintatapoja, jotka auttavat rakentamaan luottamusta sekä aiempaa laajempia sisältökokonaisuuksia. Uskon, että näin kotimaisilla tekijöillä on entistä paremmat mahdollisuudet tuoda teoksiaan esille kaupunkilaisia kiinnostavalla tavalla.

Iso kiitos vielä koko tekijätiimille! Yhteinen toiveemme on, että tänä vuonna lähinnä etänä koettava URB 20 näkyy ja koskettaa Helsingin kesässä - aivan kuten se aina on tehnyt. Tervetuloa ruudun äärelle!

Rakkaudella, Sara

Nainen
Photo: Kai Kuusisto

Sara Hirn on URB-festivaalin luova tuottaja. Hän aloitti työuransa ammattitanssijana jo 90-luvulla ja on uransa aikana työskennellyt mm. klubi- ja tapahtumatuotannossa, taidetanssin, tv:n, teatterin ja elokuvan parissa. Monipuolinen ja kansainvälinen ura on luonut hänelle laajan verkoston sekä ymmärryksen taide- ja kulttuuritoimijoiden erilaisista rooleista, tarpeista ja mahdollisuuksista rakentaa läpinäkyviä ja reiluja toimintamalleja.