BE PART - Art BEyond PARTicipation 

Kiasma-teatteri on mukana osallistaviin taiteisiin liittyvässä EU-projektissa BE PART - Art BEyond PARTicipation -projektissa, joka on Luovan Euroopan tukema nelivuotinen yleisöjä ja organisaatioita osallistava ohjelma.  Tässä yleisön ja organisaatioiden kehitysprojektissa on mukana yhteensä kymmenen EU maista tulevaa ja EU:n ulkopuolista kumppania: hankkeen pääpartneri on Santarcangelo dei Teatri Italiasta, muut osallistujat ovat Artsadmin ja Scottish Sculpture Workshop Iso-Britanniasta, Kunstencentrum Vooruit Belgiasta, Homo Novus -festivaali Latviasta, Festival de Marseille  Ranskasta, City of Women Sloveniasta, L ' art Rue Tunisiasta sekä A Sense of Cork Mid-summer Arts Festival Irlannista.

BE PART pyrkii luomaan eurooppalaista verkostoa yhdessä taiteilijoiden ja organisaatioiden kanssa, edistäen uudenlaisia taiteen luomisen ja liikkuvuuden lähestymistapoja sekä rakenteita. Yhtenä tarkoituksena on osallistaa paikallisia yhteisöjä sekä marginaalisempia ryhmiä. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja levittää taiteellista kanssatekijyyttä sekä aitoa mahdollisuutta luoda yhteisiä taideprojekteja. Perimmäisenä päämääränä on saada aikaan todellisia muutoksia sekä taiteenteon että kansalaisyhteiskunnan saralla, edistämällä avoimuutta ja osallisuutta tämänhetkisessä epävarmassa ja jakavassa poliittisessa ilmapiirissä, sekä sosiaalisessa- ja ekologisessa ympäristössä.

Kiasma-teatteri toteuttaa EU-projektin URB-festivaalin kontekstissa vuosina 2020-2024.

 

 

 

BE PART - Art BEyond

Kiasma Theatre is participating an EU Project BE PART – Art BEyond PARTicipation, a 4-year audience and organizational programme in the field of participatory art practices implemented by 10 EU and non-EU partners, supported by Creative Europe. The leading partner of the project is Santarcangelo dei Teatri  in Italy, other participants are Artsadmin and Scottish Sculpture Workshop in the UK, Kunstencentrum Vooruit in Belgium, Homo Novus Festival in Latvia, Festival de Marseille – France, City of Women in Slovenia, L’art Rue in Tunisia, A Sense of Cork Mid-summer Arts Festival in Ireland.

Together the 10 partners will carry out a practical and critical exploration of new collaborative art-making. It goes beyond defining multiple communities as “participants”, proposing them instead as co-creators of the artistic processes together with artists, producers, curators, theoreticians, communities and public. The project aims to develop and spread a real artistic co-authorship and a real possibility of co-creating works of art through artistic residences, productions, meetings, workshops, scientific research and publications. The ultimate goal is to generate a real change, both in the artistic sector and in civil society, stimulating openness and inclusion, in an uncertain and divisive political, social and environmental context.

Kiasma Theatre shall realize the EU-project in the context of the URB festival during 2020-2024.