URB-festivaali

URB on Kiasma-teatterin tuottama vuosittainen kaupunkitaiteen ja -kulttuurin festivaali, joka esittelee jatkuvasti muuttuvan kaupunki- ja nuorisokulttuurin vaikutusta nykytaiteen eri muotoihin.

URB tekee tilaa keskeneräisyydelle, mahdollistaa kokeiluja sekä yhdistää yhteisöjä, taiteilijoita ja toimijoita. Festivaalin tapahtumat levittäytyvät museosta ja teattereista erilaisiin kaupunkitiloihin, kysyen millä ehdoilla ja kenelle taide voi olla olemassa.

Festivaalin ohjelmisto koostuu nuorten kotimaisten tekijöiden kantaesityksistä, kansainvälisistä vierailuista sekä residensseistä, demoesityksistä, taiteilijatapaamisista ja työpajoista, jotka valottavat taiteen tekemisen prosesseja.

Kiasma-teatteri on osa Nykytaiteen museo Kiasmaa ja laajemmin Kansallisgalleriaa.

Lue URB-festivaalin eettinen ohjeistus täältä!

 

 

 

URB festival

URB is an annual street art and culture festival that presents the influence of ever-changing street art and youth culture on different forms of contemporary art. The festival is produced by Kiasma Theatre.

URB makes space for incompleteness, enables experiment and connects communities, artists and actors. The festival events spread out from the museum and the black box to various city spaces, asking to whom and on what terms street art can exist.

The festival program includes premieres by young Finnish artists, international guest performances as well as residencies, presentations, artist talks and workshops that illuminate the processes of creating art.

Kiasma Theatre is part of Museum of Contemporary Art Kiasma and the Finnish National Gallery.

Read URB festival's ethical guidelines from here!

Festivaalia tukevat / Festival is supported by

Helsingin kulttuurikeskus

Yhteistyössä / In collaboration with

Kulttuurikeskus Caisa

Edelliset festivaalit / Previous festivals

URB19 / URB18 / URB17 / URB 16 / URB 15 / URB 14 / URB 13 / URB 12 / URB 11 / URB 10 / URB 09 / URB 08 / URB 07 / URB 06 / URB 05 / URB 04 / URB 03 / URB 02 / URB 01 / URB