URB-festivaali

URB on Kiasma-teatterin tuottama vuosittainen urbaanin taiteen ja kulttuurin festivaali, joka esittelee jatkuvasti muuttuvan kaupunki- ja nuorisokulttuurin vaikutusta nykytaiteen eri muotoihin.

URB tekee tilaa keskeneräisyydelle, mahdollistaa kokeiluja sekä yhdistää yhteisöjä, taiteilijoita ja toimijoita. Festivaalin tapahtumat levittäytyvät museosta ja teattereista erilaisiin kaupunkitiloihin, kysyen millä ehdoilla ja kenelle urbaani taide voi olla olemassa.

Festivaalin ohjelmisto koostuu nuorten kotimaisten tekijöiden kantaesityksistä, kansainvälisistä vierailuista sekä residensseistä, demoesityksistä, taiteilijatapaamisista ja työpajoista, jotka valottavat taiteen tekemisen prosesseja.

Tänä vuonna URBin pitkäaikaisen taiteellisen johtajan Mikael Aaltosen rinnalla festivaaliohjelman kuratoinnista on vastannut neljä nuorta tekijää: Simeoni Juoperi, Alina Pappi, Ita Puusepp ja Biniyam Schelling. Juoperi ja Puusepp ovat taustaltaan katutanssijoita ja tapahtumatuottajia, Schelling tekee musiikkia ja näyttelee, ja Pappi vaikuttaa nykytanssin kentällä sekä myös poikkitaiteellisten tapahtumien tuottajana.

Kiasma-teatteri on osa Nykytaiteen museo Kiasmaa ja laajemmin Kansallisgalleriaa.

 

 

URB festival

URB is an annual urban art and culture festival that presents the influence of ever-changing urban and youth culture on different forms of contemporary art. The festival is produced by Kiasma Theatre.

URB makes space for incompleteness, enables experiment and connects communities, artists and actors. The festival events spread out from the museum and the black box to various urban spaces, asking to whom and on what terms urban art can exist.

The festival program includes premieres by young Finnish artists, international guest performances as well as residencies, presentations, artist talks and workshops that illuminate the processes of creating art.

Alongside URB's long-term artistic director Mikael Aaltonen, four young creators have been responsible for curating the festival program: Simeon Juoperi, Alina Pappi, Ita Puusepp and Biniyam Schhelling. Juoperi and Puusepp have their background in street dance and in event production, Schelling makes music and acts, and Pappi works in the field of contemporary dance and also produces cross-disciplinary art events.

Kiasma Theatre is part of Museum of Contemporary Art Kiasma and the Finnish National Gallery.

Festivaalia tukevat / Festival is supported by

Helsingin kulttuurikeskus, Suomen Kulttuurirahasto

Yhteistyössä / In collaboration with

 Annantalo, Kulttuurikeskus Caisa, Stoa

Edelliset festivaalit / Previous festivals

URB18 / URB17 / URB 16 / URB 15 / URB 14 / URB 13 / URB 12 / URB 11 / URB 10 / URB 09 / URB 08 / URB 07 / URB 06 / URB 05 / URB 04 / URB 03 / URB 02 / URB 01 / URB